Reklamacije

Saobraznost / Reklamacije / Servis

Poštovani kupci, ukoliko imate bilo kakav problem vezano za naše proizvode, servis, reklamacije, distribuciju, vaša lična prava, proceduru pronalaženja rešenja za isti možete pronaći na ovoj stranici.

 

Servis

Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a istovremeno izbegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sledeću proceduru slanja robe na servis.

 

Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja, možete prijaviti pozivom na broj našeg Call centra. Radno vreme Call centra je od ponedeljka do petka od 8:00h do 16:00h. Ista će biti zabeležena i kurir će biti poslat na vašu adresu da preuzme neispravnu robu.  Možete ga i sami organizovati, ali tek pošto reklamaciju prijavite službi za reklamaciju. U roku od 8 od dana reklamiranja uređaja call centra i reklamacijskom sektoru, dobićete odgovor na Vaš zahtev i posle toga reklamacija će biti rešena u primerenom roku. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.

 

Rešavanje reklamacije

 

Uz uređaj je neophodno da nam dostavite originalni račun tj. Fakturu (i garantni list u slučaju da je Trgovac za robu dao više od 24 meseca garancije). Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbegli eventualna oštećenja pri transportu. Najbolje je to učiniti u originalnom pakovanju i što kompletnije.

Napisati što detaljniji opis kvara. Ukoliko se kvar manifestuje posle dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena bilo potrebno da se to desi. Takođe je poželjno navesti sve specifičnosti ukoliko kvar nije uobičajen.

Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis. Trgovac nije odgovaran za nesaobraznost koja je nastala oštećenjem ili nestručnim rukovanjem, stoga rizik prelazi na kupca.

Molimo vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je i u vašem i u našem interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku.

Dogovor oko slanja uređaja na servis postižete pozivom na broj telefona 063510520 i to u period od 8:00-16:00, od ponedeljka do petka.

Alatigumeoprema.rs odgovoran je za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i ispororuke, snosi Alatigumeoprema.rs

 

Reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo vas da proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi ili ugnječenje) ili isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo vas da nas pozovete telefonom na broj 063510520 ili pošaljite nam e-mail prijavu reklamacije sa svojim podacima (ime, prezime, telefon)i fotografijom primljenog paketa na adresu nenadmaric021@gmail.com. Učinite to najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju. To ćemo učiniti najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronskim. Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

 

U zavisnosti od vremena kad je nastao kvar, postoje sledeće kategorije reklamacije:

1) Reklamacija na funkcionalnu ispravnost proizvoda -u ovom slučaju uputite poziv našem Call centru i oni će uputiti kurirsku službu da preuzme neispravan uređaj i dostave ga u naše sedište firme. Ukoliko ste ustanovili neispravnost prilikom preuzimanja, čim paket stigne u našu svojinu i ustanovi se neispravnost istog, šaljemo Vam novi ili zamenski proizvod ili vršimo povrat vašeg novca, u zavisnosti od dogovora.

2) Reklamacija na oštećenu pošiljku – Ako je pošiljka oštećena u transportu, reklamacijska procedura je sledeća: Kupac je dužan da pozove nas 063510520 i prijavi oštećenje u roku od 24h najkasnije od prijema pošiljke. Mi tada upućujemo prijavu oštećenja/reklamacije Bex Expressu. Bex Express kao dostavljač paketa tj. pošiljke je dužan da pošalje kurira na adresu potrošača kako bi se napravio zapisnik o šteti. Kada taj postupak bude završen, potrošač nas obaveštava o tome i dalje se reguliše proces reklamacije između Alatigumeoprema.rs i potrošača.

 

Servisiranje i povraćaj novca

Kod prijema robe koja nije bila ispravna pri prvom korištenju, u obavezi smo da prvo proverimo sa serviserom opravdanost reklamacije i kompletnost reklamiranih uređaja pre nego što pristupimo zameni robe ili povratu novca. Rok za odgovor po Vašem prigovoru je 8 dana od dana kada uređaj/roba bude isporučena kurirskom službom našoj službi reklamacija. Nakon toga donosi se odluka da li će se isporučiti novi proizvod ili će novac biti vraćen ili ćete zameniti za neki drugi proizvod iz  našeg asrotimana.

Reklamacije na funkcionalnu ispravnost tehničke robe prilikom prvog korištenja i u roku od 14 dana od kupovine biće prihvaćena samo ako se reklamirana roba vraća kompletna, neoštećena, u originalnoj ambalaži, i ako je ovlašćeni serviser potvrdio Vaše navode. Ambalaža je uslov da se reklamacija ove vrste ne bi odbila i neophodno je da se dostavi uz uređaj prilikom reklamacije.

 

Prilikom reklamacije robe za koju je Trgovac dužan za nesaobraznost, kupac je dužan:

 

1) da prijavi reklamaciju pozivom na broj 063510520

2) da reklamirani proizvod pošalje dostavnom službom na adresu magacina, zavisno od dogovora sa službom reklamacije, sa servisnim listom i u originalnoj ambalaži.

3) da prilikom slanja proizvoda podnese na uvid kopiju računa o kupovini (i garantni list ako je dobijen, u  slučaju da je rok za saobraznost duži od 24 meseca) i ispunjen reklamacioni list, poptisan od strane potrošača.

4) da prilikom reklamacije detaljno opiše primećenu neispravnost i opis uslova i sredine u kojoj je proizvod radio kada je došlo do kvara

5) posle toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac dobija isključivo kod službe za reklamaciju, na broj telefona ili putem maila.

 

Kao prodavac dužni smo da potrošaču izdamo pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdimo prijem reklamacije, odnosno saopštimo broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na nenadmaric021@gmail.com

 

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke.

VremeJeNovac.rs će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 

Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo vas da nas obavestite na adresu nenadmaric021@gmail.com

U slučaju vraćanja robe kupcu koji je prethodno robu platio kuriru tj. pouzećem, troškove vraćanja robe ne snosi Alatigumeoprema.rs, već trošak pada na teret kupca.

 

NAPOMENA:

Potvrdom porudžbine,  saglasni ste sa uslovima reklamacije. Ukoliko imate bilo kakve primedbe, žalbe, prigovore ili slično možete nam se uvek obratiti na email adresu: nenadmaric021@gmail.com


  

Povrat robe i pravo na odustajanje

Procedura za povrat robe kupca u zakonskom roku

Zakon o zaštiti potrošača krajnjem potrošaču to omogućava u određenom roku. Nakon utvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (neoštećena i ispravna i roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal.

 

Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima UZ RAČUN tj. FAKTURU:

 

1.Krajnji kupac zakonski može u slučaju poručivanja putem WEB-a vratiti robu u roku od 14 dana od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom. U tom slučaju se obračunavaju i radni i neradnidani.

 

2.Ukoliko je greškom prodavnice Alatigumeoprema.rs fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok za započinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema robe.

 

U ovom roku to može uraditi bez ikakvog objašnjenja i tražiti da zameni za drugi artikal, uz doplatu, ili da zahteva povrat novca. Zato je najbolje za kupca da robu proverava prilikom kupovine ili po prijemu. Kupac nas o ovom obaveštava pozivom na 063510520 ili slanjem e-maila na nenadmaric021@gmail.com uz pirložen popunjen „Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu“. U slučaju da kupac reklamira artikal nakon isteka ovog vremena, zbog nedostatka ili kvara, kupac se upućuje na redovnu proceduru reklamacijskog postupka.

 

Obrazac o odustanku od ugovora na daljinu se dostavlja na ispunjen i potpisan e-mail adresu: nenadmaric021@gmail.com ili na adresu firme: VOĆARKOOP DOO, Maksima Gorkog 26/6, Novi Sad 21000

 

 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača , odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
 • Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
 • Kupac snosi troškove kurirske službe za povrat robe, osim ako roba nije u ispravnom stanju. U tom slučaju, u skladu sa zakonom o reklamacijama Alatigumeoprema.rs snosi troškove povrata.
 • Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun i obrazac-izjava o odustanku od ugovora na daljinu.
 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
 • Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana.
 • Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
 • Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen.
 • Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, na tekući račun potrošača, najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.
 • Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bise ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 • Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošačne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim uslučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Po prijemu ovako poslate robe služba reklamacija će utvrditi stanje i ispravnost artikla i ukoliko su ispoštovani napred navedeni kriterijumi odobriti povraćaj novca kupcu u skladu sa zakonskim obavezama.
 • Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac-izjavu o odustanku od ugovra.

Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu možete preuzeti ovdeObrazac za odustanak