Cenovnik dostave

Cene po težinama paketa za Srbiju( CENA DOSTAVE JE UKLJUČENA U CENU SVIH PROIZVODA)

0 kg. - 1 kg.             300 din.
1 kg. - 2 kg.             320 din.
2 kg. - 5 kg.             350 din.
5 kg. - 10 kg.           450 din.
10 kg. - 20 kg.         750 din.
20 kg. - 30 kg.      1.000 din.
30 kg. - 50 kg.      1.400 din.
50 kg. - 70 kg.      2.200 din.
70 kg. - 100 kg.    4.800 din.
100 kg.-150 kg.    8.000 din.